LOGIN

21 november 2019
vanaf 12:30

den Olm Bonheiden

Deze activiteit werd ingevuld door
HAK Dijle en Netevallei


Terug naar het overzicht

Inschrijven

navorming huisartsen
palliatieve sedatie in het WZC


spreker: Dr Jo Lisaerde

accreditering ethiek en economie