LOGIN

21 november 2019
vanaf 12:30

den Olm Bonheiden

Deze activiteit werd ingevuld door
HAK Dijle en Netevallei


Terug naar het overzicht

navorming huisartsen
palliatieve sedatie in het WZC


Let op! Deze activiteit is reeds afgelopen.

spreker: Dr Jo Lisaerde

accreditering ethiek en economie