Vitalink: medicatieschema, sumehr

Hub-Metahub: delen van gegevens met ziekenhuizen

MyCareNet: verzekerbaarheid patiënt, aanvraag Hoofdstuk IV, 

Recip-e: elektronische voorschriftenserver

Gedeeld Farmaceutisch Dossier: delen van medicatiegegevens

EBM Evidence Linker: richtlijnen geïntegreerd in het EMD