Bericht gepubliceerd op:
08/05/2016 - 15:00

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete

Terug naar het overzicht

Tussen 5 en 10% van de ziekenhuisopnames bij ouderen zijn gerelateerd aan geneesmiddelen gebonden problemen, waarvan de helft van deze opnames eigenlijk vermijdbaar is. Frappante cijfers die verschillende internationale studies, waaronder een Nederlandse (HARM, 2006), aankaarten en waaruit dus blijkt dat er heel wat ruimte is voor geneesmiddelenoptimalisatie. Vandaar dus ook de toegenomen aandacht voor initiatieven zoals medicatiereview.

Via deze FILMPJES ben je meteen mee in het GheOP³s-verhaal!

GheOP3S-tool (Ghent Older People’s Prescriptions community Pharmacy Screening tool)

De GheOP3S-tool is een nieuwe tool, ontwikkeld door de Eenheid Farmaceutische Zorg van de Universiteit Gent in samenwerking met de dienst geriatrie van het UZ Gent. 

De GheOP3S -tool maakt gebruik van 5 lijsten:

 1. Mogelijks ongeschikte medicatie voor oudere patiënten, onafhankelijk van onderliggende diagnoses (= overgebruik en foutief gebruik) bv. digoxine > 125 µg
 2. Mogelijks ongeschikte medicatie voor oudere patiënten, afhankelijk van onderliggende diagnoses (= contra-indicaties) bv. metoclopramide bij de ziekte van Parkinson
 3. Mogelijke voorschrijftekorten bij oudere patiënten bv. geneesmiddelen die gebruik van een ander geneesmiddel vereisen bv. methotrexaat en foliumzuur
 4. Geneesmiddeleninteracties met specifieke relevantie voor oudere patiënten bv. anticholinergica
 5. Algemene zorg-gerelateerde items voor oudere patiënten

Het heeft heel wat voordelen in vergelijking met de andere tools:

 • Specifiek ontwikkeld voor officina-apothekers
 • Afgestemd op de Belgische markt
 • Geen kennis van klinische parameters en diagnoses nodig
 • Detectie van de klinisch meest relevante problemen
 • Voor elke mogelijks GGP een mogelijk alternatief
 • Ook items van farmaceutische zorg in de apotheek komen aan bod
 • Stapsgewijze toepassing mogelijk (bv. starten met lijst 5)
 • Het is een flexibele tool (kan eventueel later uitgebreid worden naarmate de apotheker meer toegang krijgt tot bepaalde klinische parameters)
 • Beschikbaarheid van een begeleidend document waarin de afhandeling van de problemen uitgebreid besproken wordt en u op die manier extra tips en achtergrondinformatie verschaft. Het biedt dus voldoende ondersteuning voor de apotheker om een overleg met de huisarts te starten en kan dus eventueel ook als basis voor een MFO gebruikt worden.

Link naar de tool: http://www.ugent.be/fw/nl/onderzoek/bioanalyse/farmzorg/tools/gheops.htm/gheopsnl.htm