Bericht gepubliceerd op:
04/04/2017 - 11:00

Bericht gepubliceerd door:
HAK Dijle en Netevallei
(Bezoek hun website)

Terug naar het overzicht

Sinds 1 april 2017, is het nieuwe formulier medisch attest van genezing  beschikbaar op onze website.

In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2017 werd het KB van 25/02/2017 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector gepubliceerd . De FOD P&O heeft nieuwe modellen van genezingsattesten als bijlage toegevoegd aan dit KB.

Voor nadere inlichtingen zie Afhandeling van je arbeidsongeval