LOGIN
Bericht gepubliceerd op:
26/04/2018 - 22:00

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete

Terug naar het overzicht

AVG/GDPR treedt in werking vanaf 25 mei 2018

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR = General Data Protection Regulation  

AVG/GDPR  gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Ook zorgverleners bewaren heel wat persoonlijke en medische gegevens van hun patiënten. Vanaf 25 mei 2018 moet je (vb. met je praktijk) kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt. Ook datalekken zullen in sommige gevallen verplicht gemeld moeten worden aan de PrivacyCommissie.

GDPR in het kort:

  • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • Maatregelen tegen hackers en datalekken
  • In voege op 25 mei 2018
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
  • Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur
  • De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
  • In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld worden

Meer info: 

www.gdpr-eu.be

Stappenplan - Bereid je voor in 13 stappen

Snelwijzer - Unizo