Voortraject, zorgtraject of diabetesconventie? 

Voortraject diabetes (Sinds 1 februari 2016 wordt de diabetespas vervangen door een 'voortraject diabetes')

WAT?

Een zorgmodel voor de opvolging van een patiënt met diabetes type 2.

VOOR WIE?

Voor patiënten met diabetes type 2 die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum.

VOORDELEN?

 • Bespreking van individuele doelstellingen met de huisarts en gegevensregistratie bij de huisarts
 • Terugbetaling van max. 2 consultaties per jaar bij de podoloog bij verhoogd risico op voetwonden. De patiënt betaalt enkel het remgeld .
 • Terugbetaling van max. 2 consultaties per jaar bij de diëtist. De patiënt betaalt enkel het remgeld .

HOE AANVRAGEN?

De huisarts gebruikt hiervoor het nomenclatuurnummer van het voortraject (102852). Het voortraject dient jaarlijks aangevraagd te worden! 

 

Zorgtraject diabetes type 2 (ZTD)

WAT?

Het zorgtraject diabetes is er voor een specifieke groep van diabetes type 2 patiënten. Een zorgtraject wordt afgesloten door een zorgtrajectcontract te ondertekenen door 3 partijen nl. patiënt, huisarts en endocrinoloog. Dit biedt heel wat voordelen, maar er zijn ook voorwaarden aan gebonden.

VOOR WIE?

 • Onvoldoende controle bij maximale OAD (HbA1c > 7,5%), waarbij insulinebehandeling OF behandeling met incretinemimetica overwogen wordt OF 1 of 2 insuline-injecties per dag OF incretinememetica.
 • Een patiënt kan GEEN zorgtraject aangaan indien er een zwangerschap (-wens) is, het over type 1 DM gaat of de patiënt niet op raadpleging kan gaan (verplicht 1*/jaar naar de specialist en 2 contacten/jaar met de huisarts.) 
 • De patiënt heeft een GMD bij zijn huisarts 

VOORDELEN?

 • Bespreking van individuele doelstellingen met de huisarts en gegevensregistratie bij de huisarts
 • Terugbetaling van raadplegingen bij huisarts en endocrinoloog tijdens de duur van het ZTD.
 • Gratis diabeteseducatie door een erkend diabeteseducator;
 • Een volledige terugbetaling van zelfzorgmateriaal (100 lancetten en 150 strips per 6 maand en een glucosemeter om de drie jaar);
 • Terugbetaling van twee bezoeken per jaar aan de diëtist. De patiënt betaalt enkel het remgeld.
 • Terugbetaling van twee bezoeken per jaar bij een podoloog (bij verhoogd risico op voetwonden). De patiënt betaalt enkel het remgeld.
 • Multidisciplinaire samenwerking, opvolging en kwaliteitsvolle zorg. 
 • Jaarlijks forfaitair honorarium voor huisarts en specialist van +-80€ per patiënt met een ZTD.

HOE AANVRAGEN?

Aanvraag via de huisarts of endocrinoloog.

DIABETESEDUCATIE

Diabeteseducatie wordt gegeven door diabeteseducatoren. Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die de bijkomende opleiding postgraduaat diabeteseducator gevolgd hebben. De educatie wordt volledig terugbetaald. De huisarts kan diabeteseducatie voorschrijven via een diabeteseducator in de eerste lijn of bij probleemsituaties ook via een conventiecentrum (tweede lijn). Diabeteseducatie is verplicht in de volgende situaties:

 • bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ½ uur
 • bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1 uur
 • bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%): minimum 1 uur
 • bij hernieuwing bloedglucosemeter: minimum ½ uur

 

​Diabetesconventie

WAT ?

Dit is een systeem waarbij diabeteseducatie, begeleiding bij het inspuiten van insuline, zelfcontrole en dieet door één ziekenhuisteam wordt aangeboden.

VOOR WIE?

 • Personen met diabetes type 2 en met twee insuline-injecties die ook multimorbiditeit vertonen (gekenmerkt door het zich voordoen van een ernstige medische situatie naast de diabetes, bijvoorbeeld een oncologische aandoening, COPD met frequent wisselende corticoïden, nieuwe diagnose van diabetes ná een acuut myocardinfarct (AMI), CVA.) Na voorafgaandelijk overleg tussen de huisarts en de specialist kunnen deze patiënten dan tijdelijk, meestal niet meer dan 6 maanden, in groep C van de diabetes overeenkomst ten laste genomen te worden.)
 • Personen met diabetes type 2 met meer dan twee insuline-inspuitingen per dag behandeld 
 • Personen met diabetes type 1 
 • Vrouwen met diabetes die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben of die zwangerschapsdiabetes hebben   

GROEP 3A WORDT GROEP C - OVERGANGSPERIODE

De ‘nieuwe’ patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit) die nog in geen enkel programma opgenomen zijn, kunnen niet meer opgenomen worden in een diabetesovereenkomst en zullen moeten opgenomen worden in een zorgtraject diabetes type 2. De patiënten met diabetes type 2 en 2 insuline-injecties (zonder multimorbiditeit) die reeds voor 1 juli 2016 opgenomen waren in groep 3A van de overeenkomst, kunnen nog gevolgd worden in het diabetesconventiecentrum tot de einddatum van hun lopend akkoord voor de diabetesovereenkomst. Uiterlijk op die einddatum zullen deze patiënten moeten overschakelen naar het zorgtraject diabetes type 2 .

VOORDELEN?

 • Terugbetaling van zelfzorgmateriaal 
 • Terugbetaling van diabeteseducatie en dieetadvies binnen het ziekenhuis 
 • Terugbetaling consultatie endocrinoloog: de patiënt betaalt alleen remgeld
 • Terugbetaling consultaties andere specialisten bij jaarlijkse screening: de patiënt betaalt alleen remgeld

Indien ook een voortraject diabetes:
• Terugbetaling voor 2 bezoeken per jaar bij de podoloog bij verhoogd risico op voetwonden (de patiënt betaalt alleeen het remgeld)

HOE AANVRAGEN?

Via de diabetesconventie.