Een aangepast rijbewijs voor iedereen met diabetes

Iedereen met de diagnose van diabetes moet, wettelijk gezien, zijn rijbewijs aanpassen binnen de 4 werkdagen nadat de diagnose werd gesteld. Het rijbewijs van een diabeet moet er een zijn met een vervaldatum, ongeacht welk type diabeet het is. Op de vervaldatum na, ziet het rijbewijs er hetzelfde uit als voorheen. Op het rijbewijs wordt niet vermeld dat de persoon diabetes heeft. Er moet geen nieuw rijexamen worden afgelegd.

Opgelet: Wie een aangepast rijbewijs heeft, is verplicht zijn autoverzekering in te lichten. Je moet hiervoor aangetekend een kopie van je rijgeschiktheidsattest en/of recto versie kopie van je rijbewijs opsturen.

Voor het privérijbewijs geldt een maximum geldigheidsduur van 5 jaar. Een professioneel rijbewijs is max. 3 jaar geldig. 

Voor privé-rijbewijs: groep 1 – rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G

  • Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie (uitgezonderd 3 of meer insulineinspuitingen of insulinepomp): via huisarts.
  • Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog.
  • Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog.
  • Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog.

Download hier je blanco rijgeschiktheidsattest voor groep 1. 
 

Voor professioneel rijbewijs: groep 2 – rijbewijs C en D

  • Bij behandeling met leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer op basis van advies (huis)arts en uitslag oogonderzoek.
  • Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: viaarbeidsgeneesheer op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek.
  • Bij persoon met jaarlijks meer dan een ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie maanden met intrekking rijbewijs: op basis van rijgeschikheidsadvies van de endocrinoloog


Download hier je blanco rijgeschiktheidsadvies voor groep 2. 

Lees hier meer over het advies inzake rijgeschiktheid en aansprakelijkheid van een arts van de Orde der Artsen. 

Vind meer info op de site van CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing) - met o.a. ook een gedeelte voor artsen en documenten.

Lees hier de flyer over het aangepast rijbewijs van de Diabetesliga.