Komt de patiënt in aanmerking voor een zorgtraject diabetes? 

Patiënten met diabetes type 2 EN

 • patiënt op maximale OAD waarbij insuline- of incretinebehandeling overwogen wordt
 • patiënt op incretinemimetica
 • patiënt op 1 of 2 injecties insuline per dag 

Worden uitgesloten: 

 • patiënten met type 1 diabetes 
 • patiënten met type 2 diabetes en meer dan 2 insuline-injecties per dag 
 • patiënten met type 2 diabetes en zwangerschap of zwangerschapswens
 • patiënten met type 2 diabetes die niet in staat zijn tot ambulante follow-up 

Andere voorwaarden: 

 • GMD bij de huisarts
 • Patiënt gaat minstens 2x/jaar naar huisarts (raadpleging of huisbezoek) en om de 18 maanden naar een endocrinoloog
 • Ondertekening van het zorgtrajectcontract door een huisarts (raadpleging), een endocrinoloog en de patiënt zelf
 • contract