Tweede contact met de huisarts

  • De patiënt brengt het zorgtrajectcontract mee, nu ook ondertekend door de endocrinoloog.
  • Stuur een kopie van het ondertekende contract naar de adviserend geneesheer van ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten. De adviserende geneesheer zal binnenkort aan de 3 partijen laten weten of het zorgtraject aan de voorwaarden voldoet.
  • Bewaar het originele contract in het GMD.
  • Noteer start- en einddatum van het contract in het GMD/EMD. De startdatum van het traject is de datum van ontvangst van de kopie door het ziekenfonds van de patiënt.