Doorverwijzing en voorschriften

Diabeteseducatie

  • De huisarts maakt een voorschrift voor diabeteseducatie op. Duid de nodige educaite aan en geef mee met de patiënt. Opgelet! Educatie in de tweede lijn kan enkel bij onvoldoende aanbod in de eerste lijn of een complexe medische toestand van de patiënt.
  • De huisarts en de patiënt bespreken samen de keuze educator (vpk of diëtist, aan huis of in praktijk,..). Geef de contactgegevens van een aantal educatoren mee. 
  • Maak ook een verwijsbrief voor de educator en geef mee aan de patiënt. 

Educatie is verplicht in volgende gevallen:

  • Opstart van insulinetherapie of incretinemimetica (5x30 min., 1e 5 sessies op 1 voorschrift)
  • Overgang van 1 naar 2 insuline- injecties (min 2x30 min., elke sessie op apart voorschrift)
  • Bij HbA1c > 7,5 % (min 2x30 min., elke sessie op apart voorschrift)
  • Bij vernieuwing/wijziging glucometer (max 1x30 min.) om de 3 jaar

 

Zelfzorgmateriaal

Startpakket voor 6 maand (incl glucometer, strips en lancetten): Voorschrift met vermelding ‘zorgtraject diabetes – startpakket voor 6 maand’ meegeven aan de patiënt. De patiënt neemt dit mee naar zijn diabeteseducator. De educator kiest samen met de patiënt een geschikte glucosemeter. De educator bezorgt de patiënt een attest voor het afleveren van het nodige zelfzorgmateriaal. De patiënt kan dan met het voorschrift van de arts en het attest van de educator naar een apotheker of thuiszorgwinkel om dit materiaal af te halen. 

Strips en Lancetten: 3x50 strips + 100 lancetten, Op voorschrift hernieuwbaar na 6 maanden, vermeld 'ZTD - hernieuwing zelfzorgmateriaal'. 

Glucometer: Op voorschrift hernieuwbaar na 3 jaar, vermeld 'ZTD - hernieuwing glucometer'. In dit geval moet er ook een voorschrift voor educatie (30min) worden meegegeven. 

 

Medicatie (vb indien nodig: naaldjes, insuline, byetta,…) 

Geef een voorschrift met vermelding 'ZTD' voor medicatie mee aan de patiënt voor de apotheker. Voor bepaalde geneesmiddelen is geen attest nodig van adviserend geneesheer. Opgelet! De reglementering voor terugbetaling van deze geneesmiddelen verandert niet. Voor patiënten buiten het zorgtraject is er nog steeds een attest nodig voor terugbetaling.

 

Specialist

De patiënt gaat minstens één maal per 18 maanden op consultatie bij de specialist die het contract ondertekend heeft (anders wordt het zorgtraject stopgezet!) De huisarts geeft een verwijsbrief mee. 

 

Podologie

Indien aangewezen, heeft de patiënt recht op 2x45 min. per jaar bij een erkend podoloog. Vermeld op het voorschrift 'ZTD - consultatie podoloog'. Vermeld ook de risicogroep waarte de patiënt behoort (groep 1, 2a, 2b, 3).Geef een verwijsbrief mee. 

 

Diëtiek

Indien aangewezen, heeft de patiënt recht op 2x30 min. per jaar bij een erkend diëtist. Vermeld op het voorschrift 'ZTD - consultatie diëtist'. Geef een verwijsbrief mee.