Opvolging tijdens volgende consultaties/huisbezoeken

  • Verplichte registratie in GMD van: BMI, bloeddruk, HbA1c, LDL-cholesterol
  • Bewaar verslagen van educator, diëtist, podoloog en specialist in het GMD.
  • Volledige terugbetaling van raadplegingen (niet van huisbezoeken) aan RIZIV-tarief voor de patiënt. Er geldt een minimum van 2 controles per jaar bij de huisarts en 1 controle per 18 maanden bij de endocrinoloog om geïncludeerd te blijven in het zorgtraject.
  • Aandacht voor: inenting pneumokokken/griep, levensstijladvies (dieet, roken, alcohol, obesitas,..), opvolging laboresultaten, verwijzing oogarts, verwijzing podoloog, aanpassing rijbewijs om de 3 of 5 jaar, ...
  • Om de 6 maanden: Voorschrift voor vernieuwing materiaal met vermelding ‘zorgtraject diabetes -hernieuwing zelfzorgmateriaal’
  • Na 3 jaar: Hernieuwing van de glucometer is mogelijk met een voorschrift met vermelding ‘zorgtraject diabetes – vernieuwing glucometer’. Er moet ook een voorschrift voor educatie (verplicht 30 minuten) meegegeven worden aan de patiënt waarmee hij naar de educator gaat om de meest geschikte glucometer te kiezen.